facebook piksel
 1. Ana Sayfa
 2. Porno Bağımlılığı Belirtileri Nedenleri Tedavisi
Porno Bağımlılığı Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Porno Bağımlılığı Belirtileri Nedenleri Tedavisi

Porno bağımlılığı internetin yaygın olarak hayatımızda yer alması ile birlikte ortaya çıkan davranışlar ve psikolojik sorunlar arasındadır. Bağımlılık türü diğerlerinden farklı olarak fizyolojik bir bağımlılık oluşturmaz. Genel olarak psikolojik bir bağımlılık söz konusudur. Ancak porno bağımlılığı ile birlikte mastürbasyon alışkanlığı da söz konusu olur. Mastürbasyon alışkanlığını da dahil olmasıyla fiziksel bir bağımlılık da gelişebilir. Yaşanan bağımlılık nedeniyle kişiler interneti sadece bu amaçla kullanır hale gelebilir.

Porno Bağımlılığı Nedir?

Pek çok kişi pornografi ile ilgili probleminin olduğunu kabul etmekte zorlanır. Porno kullanımı ile ilgili çok fazla etiketleme yaşanır. Bu sebeple de pek çok kişi bu durumu ailesi ile arkadaşlarıyla ya da farklı uzmanlarla tartışmaktan kaçar. Bağımlılık olgusuna baktığınızda beyin kimyasallarında değişikliklerin meydana gelmesi ile açıklandığını görürüz. Beyin bazı maddelere ya da davranışlara bağımlılık nedeniyle farklı tepkiler verir. Pornografi de madde kullanımı ya da bağımlılık yapıcı başka maddeler gibi etki edebilir. Özellikle de dopamin salınımına neden olduğundan dolayı porno bağımlılığı gelişebilir. Özellikle pornografinin kişinin günlük yaşantısına veya diğer ilişkilerine etki ettiği durumda bağımlılık ortaya çıkar. Kişiler belirli bir madde veya davranış sonrasında dopamin salınımı elde ettiğinde bunu yaşamak için aynı davranışı tekrarlar. Bu duyguyu hissetmek için davranışı daha yoğun bir şekilde gösterir. Pornografik materyallerde de aynı durum ortaya çıkar. Kişi aldığı hisleri artırmak amacıyla daha yoğun bir şekilde pornografi içeriklerine yönelir. Ancak kişiler pornografik materyalleri duyarsız hale geldikçe aşırı materyale erişmeye kendisini yönlendirir. Bu durumda porno bağımlılığına neden olur.

Porno Bağımlılığı Belirtileri Neledir?

Pornografi kullanımı sonrasında herkes bağımlı olmaz. Ancak kişiler pornografik materyallere sıklıkla eriştiğinde ve bu materyaller kişinin hayatını etkilediğinde bağımlılık söz konusu olabilir. Bu nedenle de pornografi bağımlılığı belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtiler pek çok bağımlılık türü ile eşdeğer denilebilir. Kişi bağımlılık yaşadığından yoksunluk belirtileri ya da ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşayabilir. Porno bağımlılığı belirtileri aşağıdakileri içerebilir.
 • Kişinin partneri ile seks yapmak yerine porno izlemeyi tercih etmesi,
 • Kişinin günlük davranışlara ya da sorumlu olduğu durumlara karşı ilgisini kaybetmesi,
 • Sosyal ortamlara dahil olmak yerine pornografiyi tercih etmek,
 • Kişi bu durumu durdurmak ya da azaltmak istediğinde bunu engelleyememesi,
 • Kişinin ikili ilişkilerde zorluklar yaşaması,
 • Sürekli bir şekilde artan pornografik harcamalar,
 • Uygunsuz bir şekilde pornografi kullanmaya devam etmek,
 • Kişinin yoğun olumsuz duygularla baş etmek için pornografi kullanması,
 • Kişinin pornografik materyal kullanım adayı gizlemek için bazı sahtekarlıklar yapması bu belirtiler arasında söylenebilir.
Pornografi bağımlılığı geliştiğinde kişi davranışlarını kontrol edemez hale gelir. Bu durumdan rahatsız olmasına rağmen hayatının büyük bir kısmında pornografi yer alır. Kişinin uyarılma eşiği de düştüğünden pornografi kullanımı gittikçe artar.

Porno Bağımlılığı Nedenleri Nelerdir?

Pornografik içerik bağımlılığı farklı nedenlerle ortaya çıkar. Bu bağımlılık türünün gelişmesi genellikle beyindeki uyarılma ve dopaminle ilişkilidir. Ancak bu bağlılığın gelişmesine pek çok faktör ortam hazırlar. Genel olarak pornografi bağımlılığı nedenleri arasında ergenlik dönemi, teknoloji ve internet kullanımı, mastürbasyon alışkanlığı, sınırsız içerik ulaşımı ve uyarılma, akran çevresi, duygusal sorunlar bulunmaktadır. Ergenlik Dönemi: Özellikle kişinin ergenlik döneminde pornografi ile tanışması önemli bir risk faktörüdür.  Ergenlik döneminde gençler cinselliğe yoğun ilgi duyar. Pek çok kişi de hep pornografi ile ergenlik döneminde tanışır. Bu nedenle ergenin teknoloji kullanımının ve farkındalığının artırılması oldukça önemlidir. Kontrolsüz Teknoloji ve İnternet Kullanımı: Kişilerin çocukluktan itibaren teknoloji ve internet bağımlılığı geliştirmesi önemli bir risk faktörüdür. Çocukların teknoloji bağımlısı olması ergenlik dönemine girişle birlikte pornografi bağımlılığı geliştirebilir. Bu nedenle teknoloji kullanımının kontrollü ve planlı bir şekilde yapılması gerekir. Ayrıca günümüzde internet erişiminin sınırsız olması önemli bir faktördür. Sosyal medyada ya da arama motorlarında sıklıkla müstehcen içerikler yer aldığından internet, kullanıcıları pornografiye yönlendirir. Mastürbasyon Alışkanlığı: Pek çok kişi de pornografi ile birlikte mastürbasyon da görülür. Bu nedenle kişiler pornografiyi bir cinsel eylem haline getirirler. Bu nedenle de kişiler cinsel istek duydukları her an pornografiye yönelirler. Sınırsız İçerik ve Uyarılma: İnternetin gelişmesi ile birlikte pornografi materyalleri de sürekli gelişiyor. Günümüzdeki internet indirmelerinin büyük bir kısmını pornografik materyaller oluşturuyor. Pornografinin sürekli farklı hale gelmesi ve sınırsız olması kişileri bağımlı hale getirmektedir. Kişiler pornografide sürekli farklılıklar aramakta ve bu farklılıklarına da cevap bulabilmektedir. Uyarılma eşikleri artan kişilerin pornografi kullanımını ileriye taşımaları söz konusudur. Bu nedenle ücretli sitelere üye olma ya da satın alma gibi farklı davranışlara yönelirler. Akran Çevresi: Kişilerin çevresinde pornografi kullanımı söz konusu olduğunda yoğun bir risk oluşur. Özellikle de ergenin akran çevresi oldukça önemlidir. Pek çok ergen pornografi ile akranları nedeniyle tanışır. Ayrıca akranlar arasında pornografinin sürekli yayılması bağımlılığı geliştirecek önemli bir faktördür. Duygusal Sorunlar: Pek çok kişi duygusal sorunlar yaşadığından dolayı pornografi bağımlılığı ile tanışır. Özellikle yalnızlık, umutsuzluk ve içe kapanıklık gibi duygusal sorunlar yaşayan kişilerin pornografi ile tanışması daha kolaydır. Ayrıca kişiler yaşadığı olumsuz duyguları pornografi ile telafi etmeye çalışır.

Porno Bağımlılığı Tedavisi

Pornografi bağımlılığı tedavisi kişilerin bu durumu fark etmesiyle başlayacaktır. Bireylerin Bu sorundan utanmaları ya da başkalarıyla paylaşamamaları tedaviyi destekleye uğratır. Ancak bu bağımlılık kişilerin genel yaşamını olumsuz şekilde etkiler. Özellikle de evli kişilerin ya da partneri bulunan kişilerin bu bağımlılığı yaşamaları ilişkileri olumsuz etkiler. Bu bağımlılıkla ilgili terapi alan pek çok kişinin bir partnere sahip olduğu da söylenebilir. Kişiler ilişkileri bozulduğundan dolayı bu bağımlılığı çözmek için tedaviye yönelirler. Ancak bireylerin başkaları için bu bağımlılığı çözmek yerine kendileri için tedavi olmaları gerekir. Kendi davranışları düşünceleri ve duyguları üzerinde etkili olan bu bağımlılığın tedavisi oldukça kolay bir şekilde yapılabilir. Pornografi bağımlılığı için kişilerin psikiyatri servislerine başvurmaları gerekebilir. Ayrıca bir psikologdan randevu alarak bu sorununuz için önemli bir adım atmış olursunuz. Porno bağımlılığı tedavisi için uzmanlar tarafından ilaç tedavisi, bilişsel davranışçı psikoterapi, grup terapileri, cinsel terapi yöntemleri kullanılmaktadır. İlaç Tedavisi: Pornografi bu bağımlılığı söz konusu olduğunda medikal müdahaleler oldukça yararlı olabilir. Her bağımlılık türü beyin aktivitesi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle bağımlılığı önlemek için bazı ilaçların kullanılması gerekebilir. Özellikle pornografik bağımlılığında dopamin ve serotonin hormonları etkilidir. Ayrıca kişinin uyarılma eşiği de sürekli yükselmektedir. Bu nedenle bir psikiyatrist tarafından ilaçlı tedaviye başlanarak bağımlılık tedavi edilmeye çalışılır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi: Kişiler bu bağımlılık türünde en etkili tedaviyi bilişsel davranışçı terapi ile alacaktır. Bilişsel davranışçı terapide kişilerin porno bağımlılığı ile ilgili zihinsel şemaları, bilişsel çarpıtmaları ve davranışları üzerinde durulur. Kişilerin zihinlerinde yer alan olumsuz düşünceler ilk olarak incelenir. Daha sonrasında bireyin davranışlarıyla ilgili bazı teknikler kullanılır. Grup Terapileri: Bireyler için en etkili tedavi yöntemlerinden birisi de grup terapilerine katılmasıdır. Ancak kişilerin bu terapiye katılma oranları oldukça düşüktür. Bu sorununu başkalarıyla paylaşmak ve yarar sağlamak pek çok kişi için oldukça güçtür. Ancak bireyin bu gruplara dahil olması ve aynı sorunu yaşayan bireylerle birlikte terapi alması oldukça yararlı olacaktır. Bu terapi ülkemizde çok yaygın değildir. Cinsel Terapi: Porno bağımlılığının en önemli sorunlarından birisi cinsel işlev bozukluklarına neden olmasıdır. Özellikle erkeklerde erken boşalma, cinsel isteksizlik ya da sertleşme bozukluğu pornografik bağımlılığın en önemli sonuçlarıdır. Bir cinsel terapist ile görüşerek bu sorunları aşabilirsiniz. Cinsel terapist ile hem işlev bozuklukları hem de porno bağımlılığı ile ilgili görüşme sağlayabilirsiniz. Online Terapi: https://psikolojiturkiye.com
 • Paylaş:

Yorum Yapın

ap servers