facebook piksel
 1. Ana Sayfa
 2. İnternet Bağımlılığı Belirtileri Nedenleri Tedavisi
İnternet Bağımlılığı Belirtileri Nedenleri Tedavisi

İnternet Bağımlılığı Belirtileri Nedenleri Tedavisi

İnternet günümüz yaşantısının vazgeçilmez unsurları arasındadır. İnternet oldukça önemli olan iletişim ve bilgi paylaşım aracı olarak kullanılır. Ancak son dönemde internetin insan hayatı üzerindeki etkileri üzerinde duruluyor. Çünkü internet bağımlılığı oranı çok fazla artış göstermektedir.

Yapılan incelemelere göre internet bağımlılığı oranı çocuklarda ve gençlerde daha fazla görülmektedir. Bununla birlikte pek çok araştırmada internetin insana etkileri incelenmektedir. İnternetin bireye pek çok alanda kolaylıklar sağlaması yanında farklı olumsuzluklara neden olduğu da görülüyor. 

İnternet Bağımlılığı Nedir?

Bu bağımlılık türü genel olarak internetin aşırı düzeyde kullanılması ve bu isteğin önüne geçilememesi ile belirgindir. Bu bağımlılıkta internet olmadan vakit geçirmek birey açısından mümkün değildir. Ayrıca internet bağımlılığı yaşandığında diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi yoksunluk belirtileri gözlemlenir. Bireylerde öfke, saldırganlık ya da yalnızlık görülebilir.

Davranışsal bağımlılıklar madde bağımlılıklarında görüldüğü gibi fizyolojik ve psikolojik bağımlılıklar oluşturur. Genel olarak kişilerde zihinsel meşguliyet durumu ve duygusal değişiklik meydana gelir. Ayrıca ikili ilişkilerde çatışmalar görülür.

İnternet bağımlıları farklı bağımlılık türleri geliştirebilir. Özellikle de bireylerin interneti kullanarak farklı bağımlılıkları tatmin ettikleri de görülür. Özellikle internet üzerinden kumar, pornografi ya da oyun gibi bağımlılıklar tatmin edilebilir.  Ayrıca yapılan gözlemler sonrasında internete karşı bağımlılık gösteren kişilerin madde bağımlılığıyla benzer belirtiler gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.

İnternet Bağımlılığı Belirtileri Nelerdir?

Bağımlılıklar kişilerde farklı şekillerde ortaya çıkar. İnternet bağımlılığı belirtileri fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak farklı şekillerde görülebilir. Aşağıdaki belirtilere dikkat edilerek bağımlılığa karşı önlem alınabilir.

 • İnternet ortamında planlanan süreden daha fazla zaman geçirme,
 • Bireyin internet kullanımı nedeniyle rutin işlerini ve sorumluluklarını yerine getirmede zorluk yaşaması,
 • Bireyin çevresinden ya da arkadaşlarından kopması,
 • Birey internet kullanımı nedeniyle suçluluk hissetmesi,
 • Bireyin interneti duygusal ya da psikolojik sorunlardan kaçmak için kullanması,
 • Kişinin internetin başında olmadığı zaman boşluk hissi ya da huzursuzluk yaşaması,
 • İnternette geçirilen zamanın gittikçe artması,
 • Kişinin internette yaptığı davranışlarla ilgili yalan söylemesi ya da bu davranışları gizlemesi belirtiler arasında sayılabilir.

Bu belirtiler nedeniyle bireyler genel olarak kendilerini iyi hissetmezler. Depresyon ya da huzursuzluk hissettiklerinin farkındadırlar. Ancak bağımlılık ile ilgili davranışlarını değiştirmede büyük zorluk yaşarlar. Bunun için bireyin sosyal destek çevresi ve uzman desteği oldukça önemlidir.

İnternet Bağımlılığı Nedenleri Nelerdir?

İnternet bağımlılığı nedenleri pek çok etken sebebiyle ortaya çıkar. Bu bağımlılık sadece internette uzun süre zaman geçirme ile ortaya çıkmaz. Aynı zamanda kişinin çevresi ve duygusal sorunları da bağımlılığın oluşmasına neden olur. İnternetle ilgili bağımlılık her yaş ve cinsiyet için görülebilir özelliktedir. Ancak erkeklerde kadınlara oranla görülme sıklığı daha fazladır. Bununla birlikte çocuklarda internet bağımlılığı yetişkinlere göre daha fazla olabilir.

İnternet bağımlılığı nedenleri arasında genel olarak şu faktörler söz konusudur:

Diğer Bağımlılıklar: İnternet bağımlılığı genel olarak farklı bağımlılıkların dışa vurumu olabilir. Özellikle de oyun, alışveriş ve pornografi bağımlılığı gibi durumlar nedeniyle bağımlılık gelişebilir. Aslında bu bağımlılık türlerinin her biri birbiriyle ilişkilidir. Bunun için de tedaviye bütüncül bir şekilde yaklaşmak gerekir.

Çekingenlik ve Sosyal Fobi: Özellikle sosyal çevresiyle ve diğer insanlarla iletişime geçerken zorlanan bireyler önemli bir risk grubundadır. Özellikle sosyal fobiye sahip olan insanlar diğer insanlarla yüz yüze iletişime geçmek istemeyebilir. Bu nedenle de internette yüz yüze iletişime gerek duymadan vakit geçirebilirler. Ayrıca bu insanlar interneti sığınacak bir liman olarak da görebilirler. Bu insanların internet ortamında kendisini daha iyi ifade etmesi ve kişiliklerini ortaya koyabilmesi bunun en önemli nedenidir.

Depresyon: Depresif ruh hali insanları bağımlılığa iten en önemli faktörler arasındadır. Bireyin internette eğlenceli bir şekilde vakit geçirmesi kişiye iyi gelebilir. Bu nedenle depresyon geçiren insanlar sosyal izolasyon içerisine girip internete yönelebilirler. Ancak depresif ruh hali internet bağımlılığı durumunu gittikçe artırır. Kişi üzüntülerinden uzaklaşmak için interneti bir araç olarak kullanır.

Akran Çevresi: Kişinin arkadaş grubu bağımlılıkları geliştirmesi için etkilidir. Bireyin çevresinde internetle ilgili bağımlılıkları olan arkadaşları varsa bu durum önemli bir risktir. Özellikle de ergenler açısından akran çevresi oldukça önemlidir. Özellikle kendini arkadaş çevresinde ispatlamaya çalışan bireyler internet bağımlılığı geliştirebilir. Bu durum oyun bağımlılığı ile birlikte ortaya çıkabilir.

Aşırı Hoşgörülü Aile Tutumu: Bireyin ailesi internet bağımlılığı geliştirmesi açısından etkili faktörler arasındadır. Anne baba tutumları kişilerin davranışlarını şekillendirmede oldukça önemlidir. Aşırı kontrolcü davranışlar olumsuz etkilediği gibi aşırı hoşgörülü davranışlar da olumsuzdur. Özellikle de internet ve teknoloji ile ilgili aşırı hoşgörülü tutum, kişinin kontrolünü kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle de internet bağımlılığı riski taşıyan çocukların aile kontrolü oldukça önemlidir.

İnternet Bağımlılığı Tedavisi

İnternet bağımlılığı tedavisi bireyin bu durumu kabullenmesi ile başlar. Biriyle teknoloji ve internet bağımlılığını fark ettikten sonra tedavi için önemli bir adım atılmış olur. Ancak bireylerin bu durumu kabullenmesi de oldukça zor bir durumdur. Bu nedenle kişinin çevresindeki bireylerin dikkatli olması ve belirtileri izlemesi gerekir. Kişinin kontrolünü kaybettiği durumda tedavi için yönlendirilmesi doğru olacaktır. Tedavi seçenekleri genel olarak aşağıdaki gibidir.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi: Birey internet bağımlılığı yaşadığı zaman bu durumu çözmenin en etkili yolu psikoterapidir. Özellikle de bilişsel davranışçı terapi bağımlılıklar üzerinde etkili olur. Kişinin internetle ilgili düşünceleri ve etkili olmayan davranışlar üzerinde durulur. Bireylerin internetle ilgili işlevsel olmayan düşünceleri değiştirilmeye çalışılır. Ayrıca bireyin bağımlılığını çözmek için kullandığı yeterli olmayan davranışlar üzerinde durulur.

Sanat Terapisi: Bu terapi yöntemi kişinin hayal dünyasını bir araç olarak kullanır. Özellikle de internet bağımlılığını kabul etmeyen ya da ifade etmekte zorlanan danışanlar için tercih edilebilir. Bireyin sorunlarını sanat yoluyla ifade etmesini sağlamak verimli bir sonuç alınmasını sağlar. Ayrıca bireyler sanat aktiviteleri yoluyla somut ve soyut ürünler ortaya koyarlar. Bu ürünler bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlar.

Grup Terapisi: Bağımlılık yaşayan bireyleri grupla psikolojik danışmaya alınması oldukça etkilidir. Kişinin kendisiyle aynı problemi yaşayan bireylerle paylaşımda bulunması oldukça etkili olacaktır. Grup terapilerinde davranış değişikliği için farklı yöntemler tercih edilir. Bu durum da internet bağımlılığı için oldukça verimli bir destek sağlayacaktır.

Rekreasyon Terapisi: Bu terapi tekniği bireyin yaşamında tam ve bağımsız hareket etmesi için oldukça gereklidir. Bu terapi kapsamında bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi artırılmaya çalışılır. Ayrıca sosyal gelişimi ve boş zaman vakitlerinin verimli bir şekilde doldurulması için çalışmalar yapılır. Kişi geçmişi, şu an yaşadıkları ve geleceği ile ilgili bütüncül olarak değerlendirilir. Ayrıca bireye yaşam tarzı ile ilgili kişiselleştirilmiş yardımlar sağlar.

 • Paylaş:

Yorum Yapın

ap servers