facebook piksel
  1. Ana Sayfa
  2. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu veya DEHB, genellikle çocuklarda gözlemlenir.  Gelişim düzeyindeki bireylerde gözlemlenenden tipik bir davranışsal dikkatsizlik ve  hiperaktivite-dürtüsellik modeli yoluyla kendini gösterir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu veya DEHB, genellikle çocuklarda görülür.  Gelişim düzeyindeki bireylerde gözlemlenenden tipik bir davranışsal dikkatsizlik ve  hiperaktivite-dürtüsellik modeli yoluyla kendini gösterir. Okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği sıklığının % 3 – 5 olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, mevcut verilerdeki kısıtlamalar nedeniyle ergenlikte ve yetişkinlikte yaygınlık bilinmemektedir. DEHB’nin, batı ülkelerinde farklı teşhis uygulamaları nedeniyle rapor edilen değişikliklerle birlikte, çeşitli kültürlerde ortaya çıktığı bilinmektedir. Ailesel düzenlenme ile ilgili olarak, DEHB daha çok hastalığın öyküsü olan ailelerde bulunur.

Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Dikkat eksikliği belirtileri birkaç alt gruba ayrılır: dikkatsizlik, dürtüsellik ve hiperaktivite. Teşhis kriterleri ile ilgili, teşhis edilen semptomlar, çocuğun gelişim düzeyiyle uyumsuz ve tutarsız olan bir dereceye kadar en az 6 ay devam etmelidir. Ek olarak, semptomlardaki bozukluklar iki veya daha fazla ortamda bulunur.

Dikkatsizlik

DEHB çocukları, ayrıntılara katılamamak veya okul çalışmalarında veya diğer faaliyetlerde dikkatsiz hatalar yaparak genellikle dikkatsiz davranışları ortaya koymaktadır. Talimatlara ve kurallara bağlılıkta zorluk oluşmaktadır. Görev ve etkinlik organizasyonundaki problemler de ortaya çıkabilmekte; çocuk genellikle yabancı uyaranlarla kolayca dağılabilmektedir. Oldukça sık zihinsel çaba gerektiren görevlere girmekten kaçınma veya isteksizlik görülebilmekte. Bir DEHB çocuğu genellikle günlük faaliyetlerde unutkanlık gösterebilir.

 Hiperaktivite

Hiperaktivite, koşma, tırmanma, oturması gerektiği zaman koltukları sürekli bırakma gibi uygunsuz durumlarda aşırı motor aktivitesinde kendini gösterir. Ellerde veya ayaklarda kıpırdatma ve koltukta kıvrılma da gözlenmektedir. Ek olarak, aşırı sözelleştirme not edilmektedir.

 Dürtüsellik

Genel olarak, DEHB çocukları başkalarına müdahale eder veya onları zorlarlar, sırasını beklemekte zorlanırlar ve sorular tamamlanmadan önce genellikle cevapları mahvederler.

DEHB  Nedeni Nedir?

Dikkat eksiklğinin nedeni henüz bilinmemektedir ve olası hipotezler biyolojik, psikolojik faktörleri tartışmaktadır. En popüler biyolojik hipotezlerden biri, genetik bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkan hiperaktiviteyi incelemektedir. Kanıtlar, geçmişte DEHB olan ilk derece biyolojik akrabaları olan çocuklarda hiperaktivitenin daha yaygın olduğunu göstermektedir.

Hiperaktivitenin biyolojik açıklamalarına bir alternatif olarak, bazı araştırmacılar hiperaktivitenin çevresel faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdüler. Hiperaktivitenin, yoksulluk, düşük eğitim, evlilik uyuşmazlığı ve bozulma, hanehalkı düzensizliği gibi ailevi streslerle ilişkisi olduğu öne sürülmektedir. Ek olarak, diyet ile bazı DEHB vakaları arasında bir bağlantı önerilmiştir. En olası açıklama, DEHB’nin hem biyolojik hem de çevresel faktörlerin rol oynayabileceği birçok faktörden kaynaklandığıdır.

Dikkat Eksikiliği ve Hiperaktivite bozukluğu Tedavisi

 Hiperaktivite için en yaygın tedaviler psikostimulan ilaç tedavisi ve davranış tedavisidir.

 Psikostimülanlar

Ritalin: Dikkat eksikliği bozukluğu olan çocukları hiperkinezi ile tedavi etmek için kullanılan popüler bir psikostimulandır. Kısa süreli iyileşme, Ritalin gibi psikostimulan alan tüm hiperaktif çocukların yaklaşık u’inde ortaya çıkar. İlaç beynin nörokimyasını dengelemeye yardımcı olur. Bu, çocuğun görevlere daha iyi odaklanmasını, dikkat dağıtıcı şeyleri kapatmasını ve öngörüleri geliştirmesini sağlar.

Sonuç olarak çocuklar daha az itici, muhalif, yıkıcı ve daha yönetilebilir hale geliyor. ABD’de tüm okul çocuklarının% 4-5’inin ilaç üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Yeni Zelanda’da bu rakam çok daha düşüktür  (tüm okul çocuklarının %1’inden az)

  • Paylaş:

Yorum Yapın

ap servers