facebook piksel
 1. Ana Sayfa
 2. Sosyopat Nedir Özellikleri ve Belirtileri Nelerdir?
Sosyopat Nedir Özellikleri ve Belirtileri Nelerdir?

Sosyopat Nedir Özellikleri ve Belirtileri Nelerdir?

Sosyopat Nedir?

Halk arasında sosyopati olarak isimlendirilmiş olan bu rahatsızlığın tıp biliminde bilinen ismi antisosyal kişilik bozukluğudur. Tıpta hastalık olarak kabul görmemektir. Bununla beraber birkaç faktör haricinde psikopati ile hemen hemen aynı kefeye konulmaktadır. Sosyopati bozukluğunun halk arasında ‘i’ harfinden yoksun anılması gibi psikopati de ‘i’ harfinden yoksun bir şekilde psikopat olarak anılmaktadır. Bu rahatsızlığa sahip kişilerde genellikle; arkadaş bulmakta zorluk çekme, empati yeteneğini kaybetme, genel kabul görmüş kuralları yok sayma, saldırganlık, kavgaya dahil olma isteği, iletişim kurmakta zorlanma, yalan ve hilelere başvurmayı yaşam biçimi haline getirme görülmesi muhtemeldir. Sosyopat nedir ve sosyopat özellikleri nelerdir ve belirtileri konusuna değinmeden önce, sosyopatlık hakkında daha fazla bilgi verelim.

Sosyopat rahatsızlığı olan kişileri hastalıklarını kabul etmediği için tedavi süreçleri de zorludur. Bu yüzden yakınınızdaki bir kişinin sosyopatlık sorununa çözüm arıyorsanız, bulunduğunuz ilin linkine tıklayarak, bu alanda size yardımcı olacak doktorlara ulaşabilirsiniz.

İstanbul Psikolog Listesi

Ankara Psikolog Listesi

İzmir Psikolog Listesi

Bursa Psikolog Listesi

Antalya Psikolog Listesi

Psikopat ile sosyopat arasındaki en temel fark ahlak dışı davranışların psikopati bozukluğunda daha sık görülmesidir. Sosyopat özellikleri açısından ahlak dışı davranışlarda daha yumuşaktır.Bir diğer temel ayrım ise yapılan eylemden zevk duyup duymama ayrımıdır. Psikopat yaptığı eylemden ötürü zevk alırken, sosyopat ise psikopata nazaran zevk almaktan ziyade umursamaz bir ruh halindedir. Suça yatkınlık dereceleri karşılaştırıldığında ise yine sosyopatın suça daha az meyilli olduğu gözlemlenmiştir.

Sosyopatiyi psikolojik bir akıl hastalığı olarak nitelendirmek yanlış olur, zira sosyopati askında bir kişilik bozukluğudur. Bu kişilik bozukluğu ile ilgili yapılan araştırmaları içeren DSM–5 kitabında sosyopatinin cinsiyete dağılımı ele alınmıştır. Bu verilere göre her 100 erkekten 1 erkekte sosyopati görülürken her 100 kadından 1 kadında sosyopati görülmektedir. Yani bu kişilik bozukluğunun erkeklerde görülme oranı kadınlarda görülme oranının 3 katıdır.

Buraya kadar yazılanlar Sosyopat nedir? Sosyopati Ne Demek sorularına cevap için hazırlanmıştır.

Sosyopat Belirtileri Nelerdir?

Psikolojik rahatsızlıkların çoğunda deney yapma imkanı olmadığı için kesin bir belirti söylemek yanlıştır. Ancak ölçekler ile en azından eğilim olup olmadığı anlaşılmaktadır. Sosyopati için bu eğilimin olup olmadığını anlamak için üç kriter bulunmaktadır. Birinci kriter hayvanlara eziyettir. Eğer çocuk hayvanlara sürekli olarak eziyet etme isteği duyuyor ise sosyopat olma riski taşıyabilmektedir.

İkinci kriter ise yatağını sıklıkla ıslatmasıdır. Çocuk inatla yatağını ıslatmayı sürdüyor ise ikinci kriteri de taşıyor demektir. Son kriter ise yangın çıkarmayı istemesidir. Bu insanlar özellikle çocukluk yıllarında sürekli olarak yangın çıkarma isteği (piromani) duyarlar ve ilk fırsatta yangın çıkarırlar. Saydığımız bu üç kriterden ikisi görülüyorsa yatkınlık olma ihtimali diğer insanlara nazaran daha fazladır.
Ayrıca aşağıda sıralayacağımız maddelerden kişide bulunan madde sayısı arttıkça görülme riski de artmaktadır. Psikolojik rahatsızlıkların genelinde görülebilecek bu maddeler tek başlarına veya dört tanesi birden bile sosyopat teşhisi için yeterli değildir. Bu maddelerden en az beş tanesinin görülmesi durumunda görülme riski artmaktadır.

Maddeler Halinde Sosyopat belirtileri

 • Herhangi bir canlıya kötü davranış sergileme, zarar verme
 • Sürekli yalan söyleme ihtiyacı, gerçek isminin yerine nickname denilen takma isimleri kullanmak
 • İnsanları sürekli olarak kandırma isteği, bu durumdan haz alması
 • Ani tepkiler vermesi, bu tepkileri alışkanlık haline getirmesi, gelecek için hiçbir planlama yapmaması, bu durumu umursamaması
 • Sürekli olarak saldırgan tavırlara sahip olması, sinir halinin sürekli devam etmesi,
 • Genel olarak hayatının bütün safhalarında umursamazlık hali görülmektedir. Özellikle normal olmayan davranışları bazen umursamamak bazen ise anormal olduğunun bilincinde değilmiş gibi bu tarz davranışları normal karşılamaktadır.
 • Kavgaya rastladığı sırada ani bir atakla kavgaya dahil olma isteği
 • Süreklilik arz eden sinir hali ve endişe hissi
 • Suçlulara ilişkin verilen cezaları yok sayma, küçümseme, gereksiz bulma
 • Kendisinden başka herkesin özgürlük alanlarını yok sayarak ihlal etmek isteği
 • Sürekli olarak uyuşturucu veya alkol tüketme isteği ve bu maddeleri kendisine gerekçe olarak öne sürmek

Sosyopat Özellikleri Nelerdir?

Birazdan sayacağımız özelliklerin hepsinin kişide görülmesi şart değildir. Sosyopatlarda görülen özellikler maddeler halinde aşağıdaki gibidir;

 • Gözle görülür bir şekilde saldırgan davranışlar sergilemektedir.
 • Arkadaş çevresi yok denecek düzeydedir.
 • Empati yetenekleri yoktur, empatiden yoksundurlar. Empati yetenekleri olmadığı için yaptığı davranışın kişi üzerindeki etkilerini kavrayamazlar.
 • Evlilik veya karşı cins ile birliktelik gerçekleştirdikleri takdirde karşı cinse karşı ahlak dışı davranışlar sergilerler. Bu kişiler için toplum, akraba, aile, dost gibi kavramlar yabancı kavramlardır
 • Suç işleme konusunda insanlara karşı ayrım gözetmezler. Toplumlar tarafından kabul edilen, ahlak değerleriyle kuşatılmış bir kanun olsa bile bu kanunları yok saymaktadırlar. Hatta bazıları kanunun tam zıttı davranış sergilemek için uğraşır.
 • İnsanlar ile iletişim kurmakta güçlük çeker, insanların duygularını anlamak için çaba göstermez, insanların hislerini anlamaz.
 • Yaptığı yanlış eylemden ötürü pişmanlık hissine kapılmamaktadur. Ayrıca hatasını kabul etmez, hatasını telafi etmek için uğraşmaz.
 • Kişilik haklarına saygısı olmamakla birlikte herhangi bir gruba dahil olma istekleri de yoktur. Okul, iş, aile gibi dahil olmak zorunda oldukları bir grup olursa bu gruba ait kuralları umursamazlar. Bu davranışları nedeniyle de genellikle grup dışında tutulmaya çalışılır.
 • Kendisini haklı göstermek için karşısındaki kişiyi zora sokacak düzeyde bile olsa sık sık hilelere ve yalanlara başvurabilmektedir.
 • Bütün bu eylemlerinden ötürü tedavi olma ihtimalinin gündeme gelmesini bile istemezler, hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmezler.

Sosyopat nedir ve sosyopatlarda görülen özellikler nelerdir? konusunu detaylı bir şekilde ele aldık.

 • Paylaş:

Yorum Yapın

ap servers