facebook piksel
  1. Ana Sayfa
  2. Kültür Şoku Nedir? Değişim Nasıl Atlatılır?
Kültür Şoku Nedir? Değişim Nasıl Atlatılır?

Kültür Şoku Nedir? Değişim Nasıl Atlatılır?

Toplumda aslında oldukça yaygın olan bu kültür şoku, insanların bulunduğu ortamlarda yabancılaşmasına neden olmaktadır. Peki kültür şoku nedir? Kültür şoku örnekleri nelerdir , nasıl atlatılır? Kültür şoku, yurtdışına ya da farklı bir kültüre sahip bir şehir dışına giden herkesin başına mutlaka gelen bir durumdur. İnsanların bu gitmiş oldukları ortamlara adapte olma süreçleri ile alakalı önemli bir noktadır. İnsanlar farklı bir kültüre sahip kendine tamamen yabancı olan bir yere gittiğinde adapte olmaya çalışırken, ailesini geldiği memleketini aramasının en büyük sebebi bu adaptasyon süreci ile alakalıdır. İnsanlar daha önce hiç görmediği ülkelerde ya da şehirlerde farklı kültürlere adapte olmaya çalışırken kendilerine ve ortama yabancılaşırlar. Farklı bir kültüre geçince şok olma durumu ile karşılamaktadırlar. Bu şok bazen yerleşim yerini değiştirince bezen ise, memleketini değiştirince ya da bazen arkadaş çevresini değiştirince karşılaşılabilen bir durum olmaktadır. Bu şoku yaşayan kişiler, bir tür melankolik, karamsar bir yapı içerisine bürünürler. Bu durumda birçok insan günlük tutmaya başlamıştır. Daha çok depresif bir ruh hali içerisinde bulunurlar. Fakat bazı insanlar oldukça sabırlı olması nedeni ile bu kültür şokunu bekleyerek sabır ederek atlatırlar. Çünkü geçici bir dönemden ibaret olan bu şok, insanların alışmasına olanak sağlamayacak bir nitelik değildir. Toplumda insanlar en basit bir yer değiştirme ve hatta sadece ev değiştirme durumuna bile alışmada zorluk çekmektedirler. Bu durum ülke değişikliğine gidince daha zor bir unsur halini taşır. Sosyal yaşamın değiştiği ve kültürel boyutta ortaya çıkan farklılıklar yaşandığında insanların sıkıntı çekmesi kaçınılmaz bir durumdur. Kültürel farklılıklar insanlar her alanda alışamadığı ya da zorlandığı bir noktadır. Bu nedenle kültürel farklılığın aşırı derecede görüldüğü noktada da kültürel şok etkisini göstermeye başlar. Birçok kişi tarafından bilinen bu kültürel şokun yaşanmasındaki en büyük neden ise, insanların yeni bir ülkede ya da şehirde yaşama istediğinin olmasına rağmen içinde kendi kültürlerini terk etmek istememesi nedenidir. Ayrıca bu durum söz konusu olduğunda ya da olması ihtimal durumlarda kişinin duygusal durumu ve kişilik özellikleri en belirleyici etken halindedir. Yeni ülkede her şeyin farklı olması ve kullanılan dilinde farklı olması nedeni ile gerek eğitim sisteminde gerek ise yaşam koşullarında veya da iklim şartlarında yaşanan alışılma süreci gibi nedenler toplumu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle de kısa ya da uzun süreli olarak insanlarda görülen bir şok şeklidir. Online terapi için: https://psikolojiturkiye.com/

Kültür Şoku Nedir?

Özellikle son yıllarda göç olaylarının yaşanması nedeni ile oldukça yaygın olarak görülen “Kültür şoku nedir?” sorusu fazlası ile ilgi duyulan ve araştırılan bir konudur. Kültür şoku, kişinin alışkın olduğu bir kültürel ortamdan çıkıp bir başka alışkın olmadığı kültürel ortama girmesi ile yaşanan adaptasyon sürecidir. Yukarıda da değinildiği gibi göç veya da yeni bir ülkeyi ziyaret etme ve sosyal çevredeki değişiklik ve yeni bir hayat tarzına geçişte kişilerin yaşayabileceği bir şoktur. Bu kültür şokunu yaşanmasın bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunlar ise, dil farklılığı, sosyal yaşam, yemek alışkanlıkları ve dinsel farklılık veya kültürel farklılık gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. Dil farklılıkları, kişilerin gittiği ülkede kullanılan ana dili veya da yaygın olarak kullanılan dili ile alakalı yeterli bilgiye sahip olmaması nedeni ile bu sürece alışma sürecindeki zorluk, bu kişilerin yaşayacağı bir şoktur. Ayrıca farklı diller olması nedeni le yaşanan iletişim sorunları ve bu sebeple konuşmamaktan kaynaklanan iletişim sorunları kültür şokunun en belirgin ve en önemli sebeplerden biridir. Bir diğer nedenlerden biri olan sosyal yaşam ise, her ülkenin kültürel yapısına göre ait birtakım sosyal yaşamlar bulunmaktadır. Gelenekleri, adetleri, görenekleri farklı bir biçimde şekillenmektedir. Bu durumdan dolayı insanlar ülke değiştirdiğinde çok farklı bir sosyal yaşam ve beraberinde bu duruma bağlı olarak farklı yaşam tarzları ile karşılaşmaktadırlar. Bu sebebiyetle sosyal yaşamda karşılaşılan farklılıklar kültürel şoka neden olabilir. Ayrıca bir diğer önemli konu olan yemek alışkanlıkları da bu konuda oldukça etkili bir unsurdur. İnsanların yaşamı için en temel ihtiyaç olan yemek ve gıda alımı başka bir ülkeye gidildiğinde farklı olması nedeniyle oldukça zorluk yaratan konuların başında gelmektedir. Yemek konusunda ortaya çıkan alışkanlıklar da kültürel şokun ortaya çıkmasına neden olabilir. Dinsel farklılıklar, insanlar ve hatta toplum için en önemli olan bir farklılık türleri arasında yer almaktadır. Dini inançlar ülkeden ülkeye ve hatta görüş açısından da farklı olan insanlarla yaşamak da insanları zorlayabilen bir unsurdur. Son olarak bir diğer konu olan kültürel farklılıklar ise, sanat, müzik ve sahne sanatları gibi birçok anlayışın farklı olmasından dolayı insanlarda kısa süreliğini de olsa bir kültür şoku yaşatabilir.

Kültür Şoku Örnekleri

Her ülkede oldukça yaygın olan değişiklikler ve bu farklı çevreye girildiğinde o çevreye uyum sağlama süreci gibi unsurlar farklı kültürlere uyum sağlama sürecindeki duygusal ve aynı zamanda fiziksel tepkiler kültür şokunun yaşanmasına neden olur. Biz insanların çevresinde farklılıklar olur ise, tecrübe edindiğimiz veya da tecrübe etmek için zorlandığımız şaşkınlık, merak ve endişe, korku gibi duygular devreye girer. Bu nedenle yabancı bir ortama ya da kültüre girdiğimiz taktirde o kültüre karşı verdiğimiz duygusal tepkiler sonucunda bazı fiziki ve psikolojik belirtiler ortaya çıkar. Bu noktada da kültürel şok olayı meydana gelir. Kültür şok, kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan kişilerin yaşamış oldukları bunalım ya da uyumsuzluktur. Kültür şoku örnekleri; Almanya’ya giden bir Türk yaşadığı dil farklılığı, din farklılığı ve yemek farklılığı ile beraber yaşadığı kültür farklılığı nedeni ile Türk olan kişi kültür şoku yaşamaktadır. Bu şok kapsamında Türk, karamsar bir ruh haline bürünebilir.  Bir diğer örnek ise, günümüzde oldukça yaygın bir sorun halini alan Suriyeli vatandaşların Türkiye’ye göç etmesi nedeni ile yaşadığı bu farklılıklar nedeni ile bir kültür şoku içerisine girmektedirler. Bu durumların yanı sıra alışık olduğu arkadaş ortamından farklı bir arkadaş ortamına gire kişilerin yaşayacağı şok da kültür şoku kapsamına girmektedir.

Kültür Şoku Nasıl Atlatılır?

Oldukça yaygın olan ve yaşanması yüksek ihtimal olan “Kültür şoku nasıl atlatılır?” sorusu yaygın bir konudur. Yeni bir ülkeye taşınan ya da gezmeye giden kişiler bir zorluk yaşayacağını bilmektedirler. Fakat bu durum uzun ya da kısa süreli olarak geçici bir süreçtir. Bu durumun nasıl kolay bir şekilde atlatılabilmesi ise, kişinin gitmiş olduğu ülkede insanlar ile iletişime kurmaktan çekinmemesi gereklidir. Anlamadığı şeyleri mutlak suretle sorması kültür şoku nasıl atlatılır sorusunun cevabı yani alışılması açısından daha kolay bir unsur halindedir. Bunun dışında kültürel uyum sürecinde en büyük engel olan önyargıdan arınması gereklidir. Objektif bir bakış açısı bu süreç için daha iyi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Eğitim konuda da kişilerin yaşadığı tüm sıkıntıları paylaşmaktan çekinmemek ve sadece kendini bu olayı çevirmemek daha kolay bir alışma sürecine işaret eder. Bu gibi noktalara dikkat edilir ise kültür şokunda daha kolay bir şekilde arınmaya olanak sağlanır. Kültür şokunu atlatmak için psikolojik destek alabilirsiniz. İstanbul en iyi psikolog listesi https://doktorbilgini.com/istanbul-psikoloji/ Ankara en iyi psikolog listesi https://doktorbilgini.com/ankara-psikoloji/ İzmir en iyi üroloji doktorları listesi https://doktorbilgini.com/izmir-psikoloji/ Bursa en iyi üroloji doktorları listesi https://doktorbilgini.com/bursa-psikoloji/ Antalya en iyi üroloji doktorları listesi https://doktorbilgini.com/antalya-psikoloji/ Diğer iller için arama DoktorBilgini arama motorundan uzmanlık alanı yada doktor/uzman adını ve şehrini seçip randevu alabilirsiniz.
  • Paylaş:

Yorum Yapın

ap servers