facebook piksel
 1. Ana Sayfa
 2. Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Belirtileri
Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Belirtileri

Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Belirtileri

Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri genellikle artan dikkat dağınıklığı, konsantrasyon eksikliği, aktivitelerin kesilmesi ve zorlayıcı durumlardan kaçınması nedeniyle öne çıkar. Özellikle kendilerine görevler verildiğinde (örneğin okul ödevi) veya kurallara uyuması gerektiğinde ortaya çıkar. Çocuklar genellikle oyun, resim, el işi gibi aktivitelerden hoşlanmazlar, çok yorucudurlar ve sabırsızdırlar.

Dikkat eksikliği olan çocuklar genellikle ev ödevlerinde veya diğer işlerde dikkatsizdir ve hatalar yaparlar. Söylenenleri duymuyorlar, dış uyaranlara / dikkat dağıtıcılara hassaslar, görevleri zayıf bir şekilde yapılandırılabiliyorlar, unutkanlar ve genellikle belirli durumlar için gerekli olan nesneleri (örneğin kalemler, spor malzemeleri) kaybediyorlar.

psikolog demet sezgin kozallık kimdir
Psikolog Demet Sezgin Kozallık

Dehb Nedir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) terimi, genellikle ilk kez ilkokul çağında fark edilir. Çocuklar ve ergenler için üç ana semptom tanımlanabilir:

 1. Dikkat bozukluğu: Kolayca dikkati dağılabilir

Küçük şeyler tarafından bile yüksek derecede dikkat dağınıklığı nedeniyle, etkilenen çocuklar konsantre olmakta zorlanırlar. Dersleri takip etme veya bunun sonucunda ödevlerini yapma konusunda büyük sorunlar yaşarlar. Başlamış olan görevler veya oyunlar genellikle tamamlanmaz.

 1. Hiperaktivite: Güçlü hareket etme dürtüsü

Önemli bir huzursuzluk fark edilir; hareketsiz oturmak, kısa bir süre için bile olsa son derece zordur veya mümkün değildir.

 1. Dürtüsellik: kontrol dışı davranmak

Sorular tamamlanmadan önce yanıtlar verirler ve örneğin, talimatları veya görevleri tam olarak anlamadan uygulamaya başlarlar.

Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik, sadece DEHB’de değil, bir dizi başka hastalıkta da ortaya çıkabilen oldukça genel (spesifik olmayan) hastalık özellikleridir. Sağlıklı çocuklar bile ara sıra dikkatsiz, hiperaktif veya dürtüseldir, ancak buna kıyasla daha az sıklıkla ve önemli ölçüde daha zayıf bir formdadır.

Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Yaygın Belirtileri

 1. Kendine odaklı davranış
 • Diğer insanların ihtiyaçlarını ve arzularını anlamaz
 1. Kesinti
 • Konuşurken başkalarının konuşmalarını kesebilir ya da oyunlara girmesine neden olabilir
 1. Sırasını beklemekte sorun
 • Oyun oynarken veya sınıf etkinliklerinde sırasını beklemekte zorlanırlar
 1. Duygusal kargaşa
 • Öfke patlamaları yaşayabilirler
 • Küçük çocuklar öfke nöbetleri geçirebilirler
 1. Kıpır kıpır
 • Otururken hareketli olurlar
 • Sakin oturmaya zorlandıklarında kalkıp koşmaya, kıpırdanmaya ya da kıvranmaya çalışırlar
 1. Sessizce oynama sorunları
 • Kıpır kıpır olmaları sebebiyle, sessizce oynamalarını zorlaştırır
 1. Bitmemiş görevler
 • Farklı şeylere ilgi duysalar da, onları bitirmekte sorun yaşarlar. Mesela ev işlerine ya da ev ödevlerine başlarlar ama bir anda o işi bitirmeden başka şeye yönelebilirler
 1. Odak eksikliği
 • DEHB olan çocukla iletişim kurmak zor olabilir, çünkü dikkatini vermekte zorluk çekebilir.
 1. Uzun süreli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınma
 • Sürekli çaba gerektiren faaliyetlerden kaçınır
 1. Hatalar
 • Planlama veya plan yürütmeyi gerektiren işleri takip ederken zorlanabilir ve daha sonra hatalara götürebilir. (tembellik veya zeka eksikliği söz konusu değil)
 1. Hayal kurmak
 • Sessiz ve daha az ilgilidir
 • Boşluğa bakabilir, hayal kurabilir, etrafında olup bitenleri görmezden gelirler
 1. Organize olmada sorun
 • Görevleri ve etkinlikleri takip etmekte güçlük çekebilir
 1. Unutkanlık
 • Yapması gereken görevlerini ya da ödevlerini yapmayı unutabilir
 1. Çoklu ayarlarda belirtiler
 • Hem okulda hem de evde odaklanma eksiklikleri gözlenebilir

DEHB’nin Çocuklarda ve Ergenlerde Olası Sonuçları

DEHB’nin etkileri, tedaviye ne kadar erken başlandığına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Uzun vadede, okuldaki ortalamanın altında performans ve bozukluğun neden olduğu eğitim nitelikleri, fırsatları engelleyebilir. Bu durumlarda, DEHB’den etkilenen çocuk ve ergenler, normal zekâlarına rağmen tam potansiyellerine ulaşamazlar. Bununla birlikte, genel sorun genellikle daha da ileri gider.

Not: DEHB’li çocuk ve ergenlerin çevrelerinde çelişkili ilişkilere sahip olmalarıdır. Ailede, hem ebeveynler hem de etkilenen çocuk arasında ve kardeşlerle ilişkilerde zorluklar yaygındır. Sosyal ortamda, genellikle akranları tarafından yorucu olarak algılandığından, arkadaşlıklar daha seyrek ya da kalıcı olma eğilimindedir.

Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı Belirtileri: Düşük Benlik Saygısı

DEHB’li çocuklar genellikle zor ilişkiler ve başarı eksikliği nedeniyle iyi bir özgüven ve benlik saygısı geliştirmezler.

DEHB Olan Çocuklarda Artan Yaralanma Riski

DEHB’li çocuklar ve ergenler için kaza ve yaralanma riski, akranlarına göre önemli ölçüde daha yüksektir. Spor kazaları sonucu hastane tedavileri de daha sık görülmektedir. Ergenlerde riskli cinsel uygulamalara yatkınlık bildirilmiştir; Kızların erken gebelik geçirme olasılığı daha yüksektir.

 • Paylaş:

Yorum Yapın

ap servers