facebook piksel
  1. Ana Sayfa
  2. Cam Tavan Sendromu Kadınlar İle İlişkisi
Cam Tavan Sendromu Kadınlar İle İlişkisi

Cam Tavan Sendromu Kadınlar İle İlişkisi

Cam tavan sendromu, en açık ve net hali ile açıklaması gerekir ise, görünmez bir üst sınır anlamına gelmektedir. Ayrıca potansiyelin önündeki engel olarak da tanımlanması mümkündür. Genellikle kadınlarda görülen bu sendromun pek nedeni söz konudur. Peki cam sendromu nedir? Cam sendromu kadın ile ilişkisi nedir? Günümüzde neredeyse artık tüm dünyada kadınların iş hayatına katılımı erkeklere göre çok daha azdır. Çalışmaya devam eden kadınların ise, iş hayatında yükselişi ise, erkek egemenliği nedeni ile pek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple de kadınlar yeteri kadar iş hayatında yükselememektedir. Özellikle de Türkiye’de kadın çalışanlar iş hayatında çok az sayıda görülmektedir. Hem toplumsal düzen ile ilişkili olarak hem de ülkelerin gelenek ve görenekleri ile ilgilidir. Aynı zamanda cinsiyet eşitsizliği gibi nedenler kadınların potansiyellerini sergilemesine engel olmaktadır. Bu duruma cam tavan sendromu denmektedir. Cam tavan sendromu, kurumlarda veya da firmalarda, iş yerlerinde görünmez bir üst sınır anlamına gelmektedir. Ayrıca sendrom, azınlık ırk gruplarının yaşamış olduğu sınırları ve aynı zamanda engelleri tanımlamak içinde kullanılmaktadır. Oldukça ince fakat ayrımcılık şekli olan bu sendrom, kişilerin daha doğrusu kadınların iş hayatında yer edinmesine ve yükselmesine engel olan ve önüne çıkan tüm fırsatların önüne geçen bir metafordur. Araştırmalara göre bu konu ile ilişkili olarak, iş hayatında yer edinen kadınların, erkek iş arkadaşlarından yüzde 18 daha az bir teşvik edilme durumu söz konusudur. ABD çalışma bakanlığının 1991 yılında cam tavan tanımı ile alakalı yapmış olduğu tanımda, “nitelikli kişilerin kuruluşlarından yönetim düzeyinde pozisyonlara yükselmeleri engellenen tutumlar ya da örgütsel ön yargılara dayanmakta olan bir yapay engellerdir.”

Cam Tavan Sendromu Nedir?

Oldukça yaygın olan bu “Cam tavan sendromu nedir?” sorusu toplumda ayrıntılı bir biçimde incelenmekte olan bir metaforudur. Bu sendrom, kurumlarda ve diğer kuruluşlarda, görünmez bir üst sınır anlamına gelen bir durumdur. Kadınların ve aynı zamanda azınlıkların bir kuruluş içerisindeki üst düzey pozisyonlara yükselmelerinin önüne geçen yapay bir engel anlamına gelmektedir. Bilim adamları tarafından görülen pirelerin farklı yüksekliklere zıplayabilmeleri sonucunda birkaç pirenin toplanıp 30 cm yüksekliğinde bulunan bir cam fanusun içine koyarlar. Akabinde metal zemin ısıtılarak, sıcaktan etkilenen pireler zıplayarak kaçmaya çalışırlar. Fakat başlarında bulunan tavana çarparak yere geri düşerler. Zemin de sıcak olduğu için pireler tekrar zıplarlar ve tekrar başlarını cama vurup yere düşerler. Pireler camın ne olduğunu anlayamadıkları için kendilerini neyin engellediğini anlamakta da zorluk çekmektedirler. Bu sebeple defalarca kafalarını cama vuran pireler 30 cm fazla zıplayamayacaklarını öğrenirler. Akabinde ise, bilim adamları pirelerin 30 cm üzerine zıplamadıklarını görünce, pirelerin üzerindeki camı kaldırırlar. Böylelikle deneyin ikinci aşamasına geçerler. Akabinde ise zemin tekrar ısıtırlar ve bu sefer pirelerin üzerindeki cam tavan kaldırılır. Fakat tüm pireler yine aynı şekilde 30 cm fazla zıplamamaktadırlar. Bu sefer cam engeli yoktur. Ama bu duruma alıştıkları için pireler daha fazlasına cesaret edemezler. Bu deney ile canlıların neyi başaramayacaklarını nasıl öğrendikleri gösterilir. Bu noktada ise, bu pirelerin yaşadıkları duruma cam tavan sendromu denir. Bu duruma psikolojide öğrenilmiş çaresizlik adı verilmektedir.

Cam Tavan Sendromu Kadın İle İlişkisi Nedir?

Erkek egemen bir dünyanın hakim olması ile dünyada kadın, çalışma hayatı içinde toplumsal, siyasi ve ekonomik yönden ise, eril bir iktidar anlayışına maruz kalmaktadır. Kadın, toplumsal anlamda mesleklerin ve cinsiyetin belirlendiği baskın bir anlayışın içinde kamusal alanı deneyimlemektedir. Kadınlar sadece Türkiye’de değil bununla birlikte tüm dünyada cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaktadırlar. Kadınlar iş hayatında üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmeleri durumlarında karşılaştıkları engeller çok fazladır. Cinsiyet ayrımcılığı konusu en çok karşılaşılan örnekler arasındadır. Bu noktada da cam tavan sendromu, kadın ile doğrudan ilişkili bir metafordur. Cam tavan olarak adlandırılan unsur aslında yönetim, yani kadınların üst düzey kademelere gelmeleri engellenmektedir. Açık ve net bir şekilde belli olmayan engellerin tümünü işaret etmektedir. Bu durum neticesinde kadınların, kariyer hayatlarında ilerlemelerini olumsuz etkilemektedir. Yönetimde de ciddi sorunları ortaya çıkarmaktadır. Gelişen dünya yaşamı ile kadınlar iş hayatına girmeye başlamışlardır. Fakat dünya genelinde geçmişten bugüne kadar süregelen süreçte kadınlar çalışma hayatına oldukça düşük sayıda katılmışlardır. Aynı zamanda çalışma hayatına giren kadınlar, kariyer ilerlemesinde de oldukça düşük oranda yer alırlar. Toplumsal yaşamın kadınları her unsurda ikinci plana atması nedeni ile kadının iş dünyasında her daim ikinci plana atılması söz konusudur. Bu durumun yanı sıra kadınların özgüven eksikliği nedeni de iş hayatında kariyer ilerlemesinin önüne geçmektedir. Kadınların çalışma hayatlarında üst düzey yönetime ulaşmalarındaki engel olarak görülen cam tavan sendromu, kadın örgütlerde hiyerarşik olarak ifade etmesinin yanında birde bununla beraber cinsiyete dayalı ücretlendirme, eğitim ve geliştirilmeden mahrum bırakılmaya ve erkelerin egemen olduğu bu dünyada iletişim kanalların girmeme gibi birçok farklı ve yanlış uygulamalarını kapsamaktadır. Aynı zamanda toplumsal önyargılar, mesleki cinsiyet ayrımı, kurum kültürü ve benzeri gibi faktörler, cam tavanların ortaya çıkmasında oldukça büyük rol oynamaktadır. Kadınların iş hayatında karşılaşmış oldukları cam tavan engelleri farklı boyutlarda ele alınmaktadır. Bunlar ise, erkek yöneticiler tarafından ortaya konulan engellerdir. Erkek yöneticiler tarafından konulan engellerden en önemlisi ise, kadınların iş hayatında üst yönetimde başarılı olamayacağı ile alakalı önyargılardır. Bir diğer boyut ise, kadın yöneticiler tarafından ortaya konulmakta olan engellerdir. Bu noktada ise, kadın yöneticilerin hemcinslerinin üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmelerini istemediği durumlarda ortaya konulan engellerdir. Kadınların birbirleri ile rekabet halinde olması nedeniyle, bu engellere Kraliçe Arı Sendromu da denmektedir. Diğer bir boyutta kişinin kendi kendine ortaya koymuş olduğu engellerdir. Kadınları cam tavan sendromuna iten en önemli engellerden bazıları ise, kişinin kendi kendine koyduğu engellerdir. Bu engel sebebi ile kişi, aile hayatının zarar görmesinden kokmaktadır. Ya da çok fazla önemsemeyerek umursamaz davranması nedeni ile ortaya konulan bir engeldir. Bireysel faktörlerde bu boyutlar arasında yer almaktadır. Bu faktörler ise, bireysel faktörlerden kaynaklanan nedenlerden biri de çoklu rol üstlenen durumudur. Kadının hem anne hem de eş ve aynı zamanda bireydir. Çalışan olması birçok role sahip olması anlamına gelmesi ile üst düzey pozisyonlara uygun görülmemektedir. Kadınların üst yönetime gelememesindeki başka bir diğer faktör ise, kişisel tercih ve yanı zamanda algılardır. Örgütsel faktörler, toplumsal faktörler gibi birçok önemli faktörler cam tavan sendromunu ortaya çıkarmaktadır. Kadınların toplumsal hayat içerisinde yaşadığı zorluklar, her alanda önlerine çıkan bir engeldir. Bir deney sonucunda meydana gelen cam tavan sendromu, ya da psikolojideki adı ile öğrenilmiş çaresizlik, kadınların yaşamları boyunca yaşamış oldukları zorlukların bir adıdır. Gelişen modern hayatın hakim olması ve kadınların iş hayatında yer edinmesine rağmen günümüzde ne yazık ki birçok kadın erkeklerden daha az maaş almaktadır. Ya da yetenekleri kendileri tarafından veya  yukarıda da belirtildiği gibi erkekler, hemcinsleri tarafından engellenmektedir. Tedavi için psikolojik destek alabilirsiniz. İstanbul en iyi psikolog listesi https://doktorbilgini.com/istanbul-psikoloji/ Ankara en iyi psikolog listesi https://doktorbilgini.com/ankara-psikoloji/ İzmir en iyi üroloji doktorları listesi https://doktorbilgini.com/izmir-psikoloji/ Bursa en iyi üroloji doktorları listesi https://doktorbilgini.com/bursa-psikoloji/ Antalya en iyi üroloji doktorları listesi https://doktorbilgini.com/antalya-psikoloji/ Diğer iller için arama DoktorBilgini arama motorundan uzmanlık alanı yada doktor/uzman adını ve şehrini seçip randevu alabilirsiniz.  
  • Paylaş:

Yorum Yapın

ap servers